Omnisportvereniging Avanti Wilskracht

Peuter- en kleutergymnastiek

KLEUTERGYM

Is uw kind te oud voor de ouder & kind gym of wil het liever zonder mama of papa gymmen dan bestaat er voor hen de kleutergym.
Evenals de ouder & kindgym heeft de kleutergym een zeer gevarieerd lesaanbod zoals klimmen, klauteren, springen, gooien en vangen, balanceren en duikelen. Kortom: het leren van heel veel nieuwe leuke dingen. De lessen zijn veelal een combinatie van sport en spel. Er wordt gewerkt met toestellen zoals kast, trampoline, balk en lange mat. Daarnaast worden er veel spelletjes gedaan met onder andere hoepels, ballen en parachute.

WAAROM BEWEGEN OP JONGE LEEFTIJD

In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen.

Bij Avanti Wilskracht is er de mogelijkheid voor uw kind om op jonge leeftijd op een leuke, speelse, actieve en gezellige manier te bewegen. Voor sommige kinderen zal het een les met meer uitdaging zijn, voor andere juist een manier om over bepaalde angsten heen te komen.

WAT BIEDEN WIJ ALS AVANTI WILSKRACHT

De lessen voor uw kind worden zo gegeven dat zij een goede voorbereiding zijn voor alle soorten sport. De lessen zijn speels en gevarieerd.
Het bewegen voor kinderen in deze leeftijdsgroep is zeer goed voor hun motorische en sociale ontwikkeling door de verschillende spelvormen.
Wij bieden vier gratis proeflessen aan zodat u kunt kijken of uw kind deze manier van bewegen leuk vindt. Dit kan zonder vooraanmelding in de reguliere les.

Voor informatie over o.a. lestijden, leslocatie en eventuele vragen kunt u terecht op deze website. Hier vindt u ook informatie over de andere sporten binnen onze afdeling.