Wat zijn NTS-wedstrijden?

NTS staat voor Nationaal Turn Systeem.

Bij NTS gaat het om de individuele prestatie van de turnster, dit in tegenstelling tot de gymnastiek- en turncompetitie waar het om het teamresultaat gaat.
NTS bestaat uit verschillende niveaus. Alle niveaus zijn verdeeld in divisies. Het is aan de leiding om te bepalen op welk niveau en in welke divisie de turnster gaat beginnen. Dit kan dus per turnster verschillen, omdat er ook nog gekeken moet worden naar de leeftijd van de turnster.
Dus de leeftijd en de prestatie van de turnster zijn van belang voor NTS.

De leeftijden, voor het seizoen 2014-2015, worden verdeeld in de volgende categorieën:

 Pre-pre instap      geboortejaar 2008
 Pre instap  geboortejaar 2007
 Instap  geboortejaar 2006
 Pupil 1  geboortejaar 2005
 Pupil 2  geboortejaar 2004
 Jeugd 1  geboortejaar 2003
 Jeugd 2  geboortejaar 2002
 Junior  geboortejaar 2001 en 2000
 Senior  geboortejaar 1999 en eerder

De leeftijdscategorieën pre-pre instap, pre instap, instap, pupil 1, pupil 2 en jeugd 1 hebben een voorgeschreven oefenstof. De leeftijdscategorieën jeugd 2, junior en senior hebben een keuze oefenstof.
Deze oefenstof van alle categorieën wijkt af van de oefenstof van de gymnastiek- en turncompetitie.
Ook de jurering is anders dan bij de gymnastiek- en turncompetitie. Er wordt gejureerd naar landelijke maatstaven, dit in tegenstelling tot de gymnastiek- en turncompetitie waar eigen juryregels in het leven geroepen zijn.

Enschede, 22-09-2014