Contributie

Klik hier voor de contributiebedragen.

Naast de contributie moet bij opgave € 5,00 inschrijfgeld worden voldaan. Tenslotte wijzen wij er nog op dat voor onze afdelingen een schriftelijke afmelding geldt. Dit kan alleen voor 1 januari of 1 juli. Afmelden bij de centrale ledenadministratie Avanti-Wilskracht, ledenadministratie@avantiwilskracht.nl.

  • Turnleden die deelnemen aan de NTS wedstrijden betalen hun eigen wedstrijddeelname geld, dit wordt automatisch geïnd in de maand na de wedstrijd.
  • Voor het in bruikleen krijgen van de club turnpakjes met wedstrijden  wordt automatisch eenmaal per jaar, in januari een bedrag van € 2,50 voor juniorgym leden (1 uur in de week les) en € 5,00 voor turnleden geïncasseerd.

Aanmeldingsformulier