Contributie

Klik hier voor de contributiebedragen.

Naast de contributie moet bij opgave € 5,00 inschrijfgeld worden voldaan. Tenslotte wijzen wij er nog op dat voor onze afdelingen een schriftelijke afmelding geldt. Dit kan alleen voor 1 januari of 1 juli. Afmelden bij de centrale ledenadministratie Avanti-Wilskracht, ledenadministratie@avantiwilskracht.nl.

Turnleden die deelnemen aan de NTS wedstrijden betalen hun eigen wedstrijddeelname geld, dit wordt automatisch geïncasseerd door ClubCollect de maand na de wedstrijd. Het bedrag wordt verrekend over de resterende maanden van dat seizoen. ( een seizoen loopt van juli tot en met juni)
Voor het in bruikleen krijgen van de club turnpakjes met wedstrijden  wordt automatisch eenmaal per jaar, in januari een bedrag van € 2,50 voor juniorgym leden (1 uur in de week les) en € 5,00 voor turnleden geïncasseerd.
Let op ….dit is veranderd in het seizoen 2019/2020, het bedrag is verspreidt over de 12 maanden van het seizoen hier door betaald men per maand iets meer gymnastiek € 0,21 en selectie turnen € 0,42 per maand meer.

Aanmeldingsformulier