avanti w logo kleur

Lidmaatschap

CENTRALE LEDENADMINISTRATIE
AVANTI WILSKRACHT
POSTBUS 6390
7503 GK ENSCHEDE

Heeft u op de site een sport gezien, wat u of uw kinderen iets lijkt ??? Dan kunt u vrijblijvend één of twee 2 keer mee sporten. Lees verder voor meer info hierover.

Uw kind kan bijvoorbeeld één of twee keer met turnen en met streetdance meedoen, voordat ze een keuze maakt. Heeft ze de keuze gemaakt, kan ze bij de trainster het aanmeldingsformulier vragen en als het ingevuld is ook weer inleveren.

Lid worden van Avanti Wilskracht: Om lid te worden van Avanti Wilskracht moet je een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier kun je op deze pagina downloaden, in ons clubhuis op het Zoutendijk krijgen, of ontvangen van één van de vele trainers/begeleiders van onze vereniging.  Kijk voor meer informatie hierover bij de verschillende afdelingen of stuur een e-mailtje.

Aanmeldingsformulier inleveren: Het aanmeldingsformulier dient, volledig ingevuld (beide pagina's!), opgestuurd te worden naar de Centrale Ledenadministratie. Het is niet mogelijk het aanmeldingsformulier via internet in te leveren i.v.m. de benodigde handtekening. Voor de afdeling gymnastiek en streetdance geldt dat de ingevulde en ondertekende formulieren ook kunnen worden ingeleverd tijdens de training aan één van de leidsters. De leidsters zorgen dan dat deze formulieren terechtkomen bij de centrale ledenadministratie.

Contributie opzeggen:Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren naar bovenstaand adres.  
Bij de afdeling Gymnastiek/streetdance kan per 1 juli en 1 januari opgezegd worden. Het inschrijfgeld bij deze afdeling bedraagt 5,00 euro.

Mocht u, om welke reden dan ook, tussendoor willen opzeggen met stopzetten van uw contributieverplichtingen kan dit alleen met toestemming van het afdelingsbestuur. CENTRALE LEDENADMINISTRATIE AVANTI WILSKRACHT POSTBUS 6390 7503 GK ENSCHEDE.

Adreswijzigingen: Eventuele adreswijzigingen kunnen gemaild worden naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl of anders schriftelijk naar bovenstaand adres (hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier).

Aanmeldingsformulier downloaden

Reductieregeling contributie: 

Indien een lid zich voor een tweede sport aanmeldt, geldt voor de goedkoopste sport een reductie van 25%.

Deze regeling geldt zowel voor junioren als voor senioren. Voor verdere informatie wat betreft contributie kunt u terecht bij de verschillende afdelingen. Vragen: Vragen over alles wat met lid worden, contributie of de ledenadministratie te maken heeft kunt u e-mailen naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl

Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com