Omnisportvereniging Avanti Wilskracht

Op sportpark Het Zoutendijk is het tegenwoordig drukker dan normaal

Vanaf 29 april gaat ons sportpark weer open en mogen de trainingsactiviteiten weer worden opgestart. De voorbereiding op deze herstart was extreem kort, daarom gebruiken we woensdag 29 april als ‘testdag’ om te kijken of de opgestelde protocollen en aanpassingen aan het complex goed werken. Zo snel mogelijk daarna komen we, via de website en de social mediakanalen, met een definitief protocol en een tijdschema voor de trainingen.

We gaan de voetbalactiviteiten op een zo veilig mogelijke manier weer op te starten, maar een deel van de verantwoordelijkheid ligt daarvoor ook bij spelers, trainers, ouders en verzorgers. Wij vragen u daarom om onderstaande gedragsregels goed door te nemen en met uw kind(eren) te bespreken.

De deelname aan de trainingen is vrijwillig en op eigen risico; de veiligheid en gezondheid van onze spelers, trainers en vrijwilligers staat voorop!

De KNVB adviseert om de volgende hygiënische maatregelen in acht te nemen. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training aan en ga direct daarna naar huis.

Voor actuele informatie en volledige protocollen verwijzen we u naar KNVB.nl/samenvooruit

Algemeen

 • Alleen georganiseerde trainingen zijn toegestaan
 • Kinderen tot en met 12 jaar (O13) mogen trainen, zonder 1,5 meter afstand
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar (O19) mogen trainen, met 1,5 meter afstand
 • Spelers ouder dan 19 jaar mogen niet trainen, ook niet individueel
 • Trainingen vinden alleen plaats volgens een vastgesteld (aangepast) tijdschema
 • Buiten deze trainingstijden blijft het sportpark gesloten
 • Op het sportpark zijn instructieborden geplaatst om spelers en trainers de weg te wijzen
 • Trainers worden geïnstrueerd over het aanbieden van trainingsvormen op een veilige manier
 • Er zijn enkele coördinatoren aanwezig op het complex om alles in goede banen te leiden
 • Alleen spelers en trainers krijgen toegang tot het sportcomplex
 • Voor vragen kunt u een mail sturen naar verenigingsmanager@avantiwilskracht.nl

Brengen, parkeren en ophalen

 • Kom niet eerder dan 10 minder voor aanvang van de training
 • Laat spelers zo veel mogelijk op eigen gelegenheid, te voet of op de fiets, komen
 • Voorkom files en onveilige verkeerssituaties bij de toegang van ons sportpark
 • Parkeer niet voor de poort, maar in de parkeervakken en laat uw kind daar uitstappen
 • Er zijn 3 toegangen naar de fietsenstallingen beschikbaar:
 • Tot O13 via de poort naar de gewone fietsenstalling
 • O15, O17 en O19 voor veld 2 via de grote poort op de parkeerplaats
 • O15, O17 en O19 voor veld 4 via het schoolplein tegenover de COOP
 • De fietsenstallingen, toegangen en routes naar de velden worden met borden aangegeven
 • Na afloop van de training moeten de spelers direct worden opgehaald

Complex

 • De kantine blijft dicht
 • De kleedkamers blijven dicht; spelers moeten thuis omkleden en douchen
 • Toiletvoorziening zijn beperkt beschikbaar
 • Er zijn desinfecterende middelen aanwezig op de noodzakelijke plaatsen
 • We gebruiken alleen de kunstgrasvelden, veld 2 en veld 4
 • Elk deel van het veld heeft, waar mogelijk, een eigen toegangspoort
 • Op het sportpark zijn instructieborden geplaatst om de spelers en trainers de weg te wijzen

Trainers

 • Houd je strikt aan de tijden uit het tijdschema voor de trainingen
 • Bespreek de gedragsregels met de spelers
 • Laat kinderen niet eerder dan 10 minuten voor de training komen
 • Stuur kinderen na de training gelijk naar huis
 • Gebruiken alleen de aanwezige (vaste) doelen; doelen worden niet verplaatst
 • Uitgifte ballen en materialen op een centrale locatie; het materiaalhok is niet toegankelijk
 • Ballen en materialen worden buiten klaargelegd
 • Ballen en materialen worden alleen door trainers gepakt en verplaatst
 • Ballen en materialen kunnen na afloop weer buiten worden teruggelegd
 • Bereid de training goed voor, kom op tijd en zet je spullen klaar
 • De training staat klaar zodat er gelijk begonnen kan worden

Spelers

 • Deelname is vrijwillig en voor eigen risico
 • Houd je aan de algemene veiligheidsregels
 • Spuug niet en snuit je neus niet op het veld
 • Volg de borden en aanwijzingen op het sportpark
 • Gebruik alleen de aangegeven toegangen, fietsenstalling en poort naar het veld
 • Kom maximaal 10 minuten voor de training
 • De kleedkamers blijven gesloten; je kunt je niet omkleden of een bidon vullen
 • Kom in sportkleding naar het sportpark
 • Neem je eigen gevulde bidon mee en deel die niet met anderen
 • Ga na afloop direct naar huis
 • Als je je niet aan de regels houdt, nemen we contact op met je ouders of verzorgers
 • Als je je niet aan de regels houdt, wordt je mogelijk uitgesloten van de training(en)

Ouders         

 • Bespreek de voorwaarden om veilig te trainen met uw kind(eren)
 • Ouders, begeleiders of toeschouwers zijn niet toegestaan op het complex
 • Laat kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar ons sportpark komen
 • Indien brengen en halen noodzakelijk is, kom dan alleen naar ons sportpark
 • Kom niet eerder dan 10 minder voor aanvang van de training
 • Laat spelers zo veel mogelijk op eigen gelegenheid, te voet of op de fiets, komen
 • Voorkom files en onveilige verkeerssituaties bij de toegang van ons sportpark
 • Parkeer niet voor de poort, maar in de parkeervakken en laat uw kind daar uitstappen
 • De fietsenstallingen, toegangen en routes naar de velden worden met borden aangegeven
 • Na afloop van de training moeten de spelers direct worden opgehaald
Voor sporters
Voor ouders verzorgers
Voor trainers begeleiders en vrijwilligers